Кои сме ние

Ние обединяваме ресурс за генериране на нови идеи. Търсим стабилна и устойчива основа за тяхната реализация. Формираме политики и участваме в тяхното провеждане.

Кои сме ние

Ние обединяваме ресурс за генериране на нови идеи. Търсим стабилна и устойчива основа за тяхната реализация. Формираме политики и участваме в тяхното провеждане.

Членство

Членуването в сдружението е доброволно.

Нашите членове са български или чуждестранни юридически и физически лица, които се интересуват …

Партньорство

Работим съвместно с водещи институции и организации в публичния, социалния и частния сектор…

Подкрепете ни

Институтът за политики и развитие е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Членство

Членуването в сдружението е доброволно.

Нашите членове са български или чуждестранни юридически и физически лица, които се интересуват …

Партньорство

Работим съвместно с водещи институции и организации в публичния, социалния и частния сектор…

Подкрепете ни

Институтът за политики и развитие е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

30 милиона годишно губят собствениците на „бели петна“ земеделска земя

 На www.belipetna.com всеки може да провери дали земята му е бяло петно

Институтът за политики и развитие консултира безплатно собствениците на земи

Институтът за политики и развитие (ИПР) ще дава безплатни консултации на собствениците на „бели петна“ в земеделските земи в събота, 22 февруари, в сградата на Научно-техническите съюзи в София (ул. Раковски 108), от 9:00 до 13:00 часа.

Закон ощетява с милиони малките собственици на земя

Стопаните на „бели петна“ може да загубят и собствеността си, предупреждава анализ на Института за политики и развитие

„Белите петна“ в българското земеделие

Анализ на проблематиката, свързана с ползването на чужда земеделска земя без съгласието на собственика

Къде да сигнализираш, ако си обект на сексуално насилие у дома или в училище

Къде да сигнализираш, ако си обект на сексуално насилие у дома или в училище Агресивното поведение е присъщо за всички хора, включително и за младежите. То не може да бъде избегнато, но може да бъде контролирано с подобряване на социалните условия на живот и...