Конференция за добри практики и европейски стандарти за управление в публичния сектор

май 30, 2016 | новини

Институтът за политики и развитие ще организира конференция на тема „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“. Конференцията се реализира в рамките на проект, финансиран по Програма „Европа“ на Столична община. В рамките напроекта ще бъдат издирени и систематизирани най-новите изследвания и практики в областта на приложението на Европейските стандарти за добро управление в публичния сектор. Ще бъде осъществена връзка между ръководителите от практиката и научни работници и изследователи по темата, които ще дискутират актуални проблеми и успешни модели на управление, които не са обект на стандартното обучение на ръководителите в местната администрация.

Договорите на 42 неправителствени организации, чиито проекти са одобрени за финансиране по Програма „Европа“ 2016, бяха връчени от г-н Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО, г-н Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, членове на Програмния съвет и Главния координатор на Програмата. На събитието присъстваха представители на всяка една от организациите - бенефициенти, както и общински съветници, зам.-кметове и експерти от СО, кметове на райони, които участват като партньори по проектите и др.

Програма „Европа“ на Столична община се осъществява успешно вече осма година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз. По Програмата тази година бяха подадени 106 проектни предложения, от които 42 бяха одобрени за финансиране.