Конференция представи успешни модели за прилагане на Европейските стандарти за добро управление.

окт. 14, 2016 | новини

На 14 октомври 2016 г. в столицата се проведе конференция на тема: „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“. Тя представи работата на екип от научни работници, изследователи и експерти, които в продължение на няколко месеца събираха и систематизираха успешни модели за прилагане на Европейските стандарти за добро управление от общински администрации в България и в други европейски държави. Разбработката им е част от едноименен проект, изпълняван от Институтът за политики и развитие, с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2016.

Конференцията бе насочена към ръководителите в столичната администрация, пред които бяха представени най-новите изследвания и практики в прилагането на евростандартите за добро управление в публичния сектор.

„В университетите и в неправителствения сектор се извършват редица полезни изследвания, които остават затворени в научната общност. В същото време ръководителите от практиката не разполагат с необходимото време, за да търсят целенасочено такава информация. Затова с нашия проект искаме не само да представим факти от изследователските разработки, а и да ги съпостави с опита на хората на ръководни позиции в Столична община и да потърсим възможности за подобряване на реалното управлението на столицата, чрез прилагане на европейските стандарти в тази област“, каза ръководителят на проекта доц. д-р Надя Миронова.

Събраната от изследователския екип информация е систематизирана и представена в сборник с материали, които ще бъдат разпространени в районните администрации в столицата.