Къде да сигнализираш, ако си обект на сексуално насилие у дома или в училище

окт. 12, 2018 | първа страница

Къде да сигнализираш, ако си обект на сексуално насилие у дома или в училище

Агресивното поведение е присъщо за всички хора, включително и за младежите. То не може да бъде избегнато, но може да бъде контролирано с подобряване на социалните условия на живот и образование, с осъзнаване на агресивните модели на поведение и пренасочване на енергията на агресивния импулс към допустими и социално приемливи дейности.

Какво показват данните 

1 от 10 момичета до 20 години по света е било жертва на сексуално насилие.

(Доклад на УНИЦЕФ – Hidden in Plain Sight, 2014) 

25% от жените и 8% от мъжете са преживели сексуална злоупотреба в детството си.

(По данни на Световната здравна огранизация, 2001)

1282 сигнала за насилие над деца и младежи в България са получени през 2017 г., по данни на Агенцията за социално подпомагане. За първото тримесечие на тази година броят им е 283, от които 12 са за сексуално насилие или блудство.

90% от случаите на сексуално насилие над деца и младежи, са осъществени от познати на жертвите хора.  

8 от 10 младежи до 18 годишна възраст са застрашени от сексуално насилие или злоупотреби онлайн, сочи доклад на УНИЦЕФ за 2016 година.

5 от 10 младежи смятат, че приятелите им имат рисково поведение в мрежата, което би могло да доведе до сексуално насилие.

(Проучване: „Опасности и Възможности – да пораснеш онлайн“, проведено сред 10 000 младежи на 18 годишна възраст, от 25 държави)

Над 20% от подрастващите между 9 и 17 години са отишли на среща с човек, с когото са се запознали онлайн.

(Кампанията „ По-добре недей“, 2017)

Къде да сигнализираш 

Единен номер за спешни повиквания  – тел. 112

Национален телефонен номер, избира се без код. 

Национална телефонна линия за деца: 116 111.

Информиране, консултиране и помощ за деца и младежи. Линията функционира 24 часа в денонощието и е безплатна за обаждания и от стационарен, и от мобилен телефон.

Националната телефонна линия за деца има и своя електронна страница, на която се предлага консултиране по e-mail: www.116111.bg

Гореща телефонна линия за деца, юноши и жени, преживели насилие:

Безплатен номер 0800 18 676 или 02 981 76 86 – за обаждания от цялата страна. За обаждания от чужбина – +359 800 18 676 или +359 2 981 76 86.

Държавна агенция за закрила на детето:

София 1051, ул. „Триадица” № 2

тел: 02/933-90-50 или 02 / 933-90-30

Имейл: sacp@sacp.government.bg

Фондация „Център Надя“ – тел. 0800 19 100

Национална, телефонна линия за деца “Говори с приятел”

Български червен кръст – Телефони на доверието

София  – (02) 963 24 44

Пловдив – (032) 61 51

Русе – (082) 23 60 00

Ямбол – (046) 32 904

Стара Загора – (042) 64 11 11

Подай сигнал за извършено компютърно престъпление

Официален сайт на ГДБОП за борба с компютърните престъпления – http://www.cybercrime.bg/bg. Подават се сигнали, които не изискват спешна намеса от страна на правоохранителните органи. За спешни случаи звънете на тел. 112.

Консултативна линия на Център за безопасен интернет

Работи за превенцията на насилие в онлайн среда и осъществяват интервенция при ситуации на насилие като онлайн тормоз, грууминг (подмамване на дете с цел сексуална злоупотреба), секстинг (флиртуване чрез снимки онлайн), злоупотреба с лични данни, профили и самоличност онлайн и др. Консултациите се осъществяват анонимно чрез телефон 124 123 за цялата страна, чат на живо чрез www.safenet.bg от бутона „за съвет“ в работните дни между 10 и 16 часа, както и по всяко време чрез имейл: helpline@online.bg.

Хиляди случаи на блудство или сексуално насилие над деца и младежи остават ненаказани, защото те не сигнализират за тях от срам или от чувство за вина. Всяка форма на насилие – физическо, сексуално, емоционално, психическо, икономическо – е недопустима и подлежи на санкция. Не се притеснявай да се обърнеш към родител, друг човек от семейството ти, учител, училищния психолог или експерт от посочените по-горе, за да получиш помощ.

Институт за политики и развитие (ИПР) провежда кампания за информиране и сигнализиране за случаи на сексуално насилие у дома, в училище или онлайн. Инициативата е част от проекта „СПРИ сексуалната агресия“, осъществяван от ИПР и сдружението „Пловдив бяга“, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Проектът цели да информира младите хора и да създаде социални норми, недопускащи насилие и агресия, основани на уважение, зачитане на индивида и неговите потребности и желания.

Проектът „СПРИ сексуалната агресия“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта (ММС), по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2018 г., направление 3. Този документ е създаден в изпълнение на Договор № 25-00-42/ 06.07.2018 г. за Проект № НПИМД-107-Н3/2018. Съдържанието му е отговорност на Институтът за политики и развитие, като ММС не отговаря за начина на използване на информацията.