Институтът за политики и развитие е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 

Можете да ни подкрепите с лично дарение чрез директен превод към банкова сметка:

Институт за политики и развитие

При банка: Пиреос България

IBAN: BG91 PIRB 8068 1602 0915 60

BIC код:  PIRBBGSF 

Информация за дарителите: 

Дарителите могат да получат сертификат за направеното дарение, с който да удостоверят разходите си пред съответните данъчни служби. За целта е необходимо да бъде подписан Договор за дарение. Моля пишете ни на office@ipd-bg.org за повече информация.

Кои сме ние

Институт за политика и развитие (ИПР) е неправителствена, политически независима организация с нестопанска цел, основана през 2008 г.

Членство

Членуването в сдружението е доброволно.

Нашите членове са български или чуждестранни юридически и физически лица, които се интересуват …

Партньорство

Работим съвместно с водещи институции и организации в публичния, социалния и частния сектор…