Проект: „СПРИ сексуалната агресия“

Институтът за политики и развитие (ИПР) ще организира кампания за превенция на всякакви форми на сексуално насилие срещу младежи. Кампанията е част от проект: „СПРИ сексуалната агресия“, който се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта....

повече информация

Проект: „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“

Екип от научни работници и изследователи ще събере и систематизира успешни модели за прилагане на Европейските стандарти за добро управление от общински администрации в България и в други европейски държави. Разработката им е част от проект „Добри практики за...

повече информация

Проект: Кръгла маса на тема: „Демографски срив и стерилитет“

Институтът за политики и развитие ще организира кръгла маса на тема „Демографски срив и стерилитет”, която ще се проведе на 1 юни 2010 г. от 11,00 до 13,00 часа в Конферентната зала на хотел „Балкан” в Габрово. В Кръглата маса ще участват г-жа Надежда Нейнски, депутат...

повече информация

Проект: Семинар на тема: „Чиста вода – необходимост и решения“

На 28 април 2010 г. от 12.00 до 15.00 часа в зала Сердика на хотел Шератон, гр. София ще се проведе семинар на тема „Чиста вода – необходимост и решения”. Форумът се организира от Института за политики и развитие, съвместно с Асоциация на българските градове и региони...

повече информация