Проект: „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“

юли 15, 2016 | Проекти

Екип от научни работници и изследователи ще събере и систематизира успешни модели за прилагане на Европейските стандарти за добро управление от общински администрации в България и в други европейски държави. Разработката им е част от проект „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“. Той се изпълнява от Института за политики и развитие, с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2016.

Работата на учените и експертите ще бъде представена на специална конференция през октомври, която ще запознае ръководителите в столичната администрация с най-новите изследвания и практики в прилагането на евростандартите за добро управление в публичния сектор. По този начин ще бъде осъществена връзка между ръководителите от практиката с научните работници и изследователи по тази тема, която обичайно не е обект на стандартните обучение на мениджърите в местната администрация.

„В университетите и в неправителствения сектор се извършват редица полезни изследвания, които остават затворени в научната общност. В същото време ръководителите от практиката не разполагат с необходимото време, за да търсят целенасочено такава информация. Затова с нашия проект искаме не само да представим факти от изследователските разработки, а и да ги съпостави с опита на хората на ръководни позиции в Столична община и да потърсим възможности за подобряване на реалното управлението на столицата, чрез прилагане на европейските стандарти в тази област“, каза ръководителят на проекта доц. д-р Надя Миронова.

Институтът за политики и развитие предлага партньорство на екипите на районите в Столичната община, които имат интерес от съвместно проучване и обобщаване на добри практики в тази сфера. Събраната от изследователския екип информация ще бъде систематизирана и представена на специална конференция, а материалите от нея ще бъдат разпространени в районните администрации в столицата.