Проект: „СПРИ сексуалната агресия“

юли 15, 2018 | Проекти

Институтът за политики и развитие (ИПР) ще организира кампания за превенция на всякакви форми на сексуално насилие срещу младежи. Кампанията е част от проект: „СПРИ сексуалната агресия“, който се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

Децата и младежите могат да бъдат подложени на сексуално насилие, както от страна на възрастните, така и от страна на други деца и младежи. С различни дейности и инициативи ИПР ще насочи вниманието на младите хора към равнопоставеността на половете, ще ги информира за опасностите от сексуално насилие чрез информационни и комуникационни технологии, интернет, социални мрежи, мобилни телефони и ще ги насърчи да сигнализират при случаи на домашно сексуално насилие, както и такова в училище.

В проекта ще бъдат обхванати 150 ученици на възраст от 15 до 18 години от средните училища в град Пловдив и Пловдивска област. Ще бъдат привлечени и младежи в неравностойно положение. Те ще участват в различни информационни инициативи, състезания и спортни мероприятия, където енергията на младите хора да се акумулира в активност, вместо в изява на агресия. По този начин младежите ще изграждат позитивни връзки, ще насочат енергията си към постигане на цели и резултати, което ще се увеличи тяхната мотивация за физическа и психическа устойчивост.

Проектът „СПРИ сексуалната агресия“ ще се реализира в периода юли – октомври 2018 г., с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2018 г.