Спортът като средство за борба с агресията сред учениците

авг. 22, 2018 | новини

Институтът за политики и развитие (ИПР) започва кампания за превенция на всякакви форми на сексуално насилие срещу младежи. Кампанията е част от проект: „СПРИ сексуалната агресия“, който се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

Данните за България сочат, че има драстичен ръст сред учениците във възраст 15-18 години на употреба на наркотични вещества, като близо 30% от тях са употребявали поне веднъж в живота си някой от наркотиците – канабис, кокаин, крек, екстази, хероин, халюциногени и др. 18% от децата съобщават, че в училище са били обект на обиди или удари от съученик, по-голям ученик или учител*. Често случаите на агресия са породени от употребата на алкохол и накротици, отбелязват експертите. По думите им случаите  на агресивно поведение, включително на сексуална агресия, зачестяват.

За да се справи с това предизвикателство, екипът на Института за политики и развитие залага на използването на спорта като средство за борба срещу агресията, както и като възможност за социална адаптация.

„Децата и младежите могат да бъдат подложени на сексуално насилие, както от страна на възрастните, така и от страна на други деца и младежи. С различни дейности и инициативи ИПР ще насочи вниманието на младите хора към равнопоставеността на половете, ще ги информира за опасностите от сексуално насилие чрез информационни и комуникационни технологии, интернет, социални мрежи, мобилни телефони и ще ги насърчи да сигнализират при случаи на домашно сексуално насилие, както и такова в училище“, каза координаторът по проекта Милена Добранова.

В проекта ще бъдат обхванати 150 ученици на възраст от 15 до 18 години от средните училища в град Пловдив и Пловдивска област. Ще бъдат привлечени и младежи в неравностойно положение. Те ще участват в различни информационни инициативи, състезания и спортни мероприятия, където енергията на младите хора ще се акумулира в активност, вместо в изява на агресия. „По този начин младежите ще изграждат позитивни връзки, ще насочат енергията си към постигане на цели и резултати, което ще се увеличи тяхната мотивация за физическа и психическа устойчивост“, допълни още Милена Добранова.

Проектът „СПРИ сексуалната агресия“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта (ММС), по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2018 г., направление 3. Този документ е създаден в изпълнение на Договор № 25-00-42/ 06.07.2018 г. за Проект № НПИМД-107-Н3/2018. Съдържанието му е отговорност на Институтът за политики и развитие, като ММС не отговаря за начина на използване на информацията.  

За допълнителна информация оставаме на Ваше разположение.

Ръководител на проекта: Димитрина Христева – e-mail: office@ipd-bg.org и тел.: +359 889 85 55 45.