Управителен съвет

Управителният съвет на Институтът за политики и развитие се състои от утвърдени лидери в бизнеса, политиката и общество, които са силно ангажирани с мисията на сдружението. Те подкрепят дейността ни със своята експертиза, дългогодишен опит и умения в създаването и развитието на иновативни модели и успешни решения в полза на обществени и икономически проекти, компании, екипи, общности.

Членове на Управителния съвет са:

Арх. Емил Мечикян – председател

Арх. Емил Мечикян има магистърски степени по Архитектура и по Стопанско управление. Докторант е в бизнес факултета на Университета по национално и световно стопанство. Има специализации и квалификации по стратегическо управление, управление на сгради и съоръжения, възобновяеми енергийни източници и др. Работил е в големи български и международни компании, с дейност в областта на проектирането, строителството и недвижимите имоти, както и в банковия и IT сектори. Участва в работата на различни професионални, браншови и благотворителни организации. Роден през 1969 г. в гр. София. Има две деца. Владее английски език.

Станислав Готев – член

Станислав Готев е завършил Нов български университет – специалност „Бизнес администрация“, специализирал е “Управление на малка и средна фирма“. От 2000 г. се занимава с търговия. От 2009 г. е консултант на дружества в сферата на строителството и социалната дейност. От 2016 г. е председател на спортен клуб по кану-каяк „Делфи“ – гр. Пирдоп. Роден е на 31 март 1982 г. Женен, с две деца. Владее английски език.

Димитрина Христева - член

Димитрина Христева е журналист и ПР консултант в сферата на стратегическите, институционалните и корпоративни комуникации. Сертифициран медиатор, регистриран в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Завършила е „Телевизионна журналистика“, СДК в СУ „Св. Климент Охридски“, „Дирижиране“ и „Тонрежисура“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Има обучения и квалификации в областта на комуникационните и презентационни умения, бизнес етикет и протокол, медийни обучения, кризисни комуникации, NLP, управление на проекти, иновации в маркетинга и др. Владее английски език.