Членуването в сдружението е доброволно.

Нашите членове са български или чуждестранни юридически и физически лица, които се интересуват от предмета на дейност и целите на сдружението, приемат основните принципи в устава ни и споделят нашите ценности.

Можете да се присъедините към нас, като подадете писмено заявление на имейл office@ipd-bg.com или като изпратите заявление на адрес: 1504 София, България, ул. „Тулово“ № 3, за Институт за политики и развитие.

Ако сте юридическо лице, заедно със заявлението, е необходимо да представите и преписи от документите за регистрация и от решението на управителния си орган за членство в сдружението.

Членовете на сдружението не внасят имуществени вноски.

Кои сме ние

Институт за политика и развитие (ИПР) е неправителствена, политически независима организация с нестопанска цел, основана през 2008 г.

Партньорство

Работим съвместно с водещи институции и организации в публичния, социалния и частния сектор…

Подкрепете ни

Институтът за политики и развитие е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.