Институтът за политики и развитие проведе двудневен семинар, съвместно с фондация „Кондрад Аденауер“

Двадесет и петима представители на политически структури, общественици и активисти на национално и регионално ниво от цялата страна участваха в интерактивни ролеви игри, свързани с изграждане на умения за създаване на регионални политически новини, и изработване на...

Проект: Поредица от семинари и обучения, съвместно с Фондация „Конрад Аденауер”

Фондация „Конрад Аденауер” и Институт за политики и развитие ще организират през 2009 г. поредица от семинари и обучения, свързани с медийните комуникации. Участниците в семинарите ще дискутират теми, свързани с взаимоотношенията на местните власти с медиите и...