30 милиона годишно губят собствениците на „бели петна“ земеделска земя

фев. 26, 2020 | новини, първа страница

 На www.belipetna.com всеки може да провери дали земята му е бяло петно

 На www.belipetna.com всеки може да провери дали земята му е бяло петно

По официални данни, всяка година собственик на земеделска земя „бяло петно“ губи между 10 до над 30 лева на декар от занижени ренти. Това констатира проучване на Института за политики и развитие, който изчисли загубите за собственици на ниви, които не ги обработват, не ги отдават под рента и аренда и не подават годишни декларации за тях пред общинските служби „Земеделие“. „В национален мащаб става въпрос за щета  от над 30 милиона лева годишно“, съобщи председателят на Института за политики и развитие (ИПР) арх. Емил Мечикян на среща със собственици на земи, посветена на рисковете, измамите и злоупотребите с бели петна. На срещата всеки можеше да получи информация и съвет как да предпази нивите си от проблема „Бели петна“, какви са рисковете пред собствеността им и как може да печели от наследствената си земя.

 

Режимът на „белите петна“ няма еквивалент не само в Европа, а и никъде по света. Подобни режими на узурпиране на собственост са приемани само по време на  война, но не и в мирно време, коментира Мирослав Каракашев – юрист и експерт в областта на поземлените отношения. „Самото понятие „бяло петно“ е обидно за собствениците, защото всяко парче земя си има собственик, а така наречено, все едно няма собственик, все едно е нищо. В законодателството този термин не е дефиниран, но в последното десетилетие е придобил публичност и се е утвърдил в професионалните земеделски среди, включително в издавани от администрацията актове“. По официална информация сумата, която се дължи на собствениците за т.нар. „бели петна“, е средно с 50% по-ниска от реалната пазарна рента. Най-ощетени са тези, които притежават земя във Варна, Добрич, Монтана и Силистра – с близо 30 лв. на дка разлика в рентата, спрямо пазарните нива“ (загубите по райони можете да видите в пълния текст на доклада), допълни Каракашев.

Хората, дошли на срещата, се оплакваха, че земите им се раздават служебно зад гърба им, че са ощетявани от рентите, че са пресирани да продават имотите си. Гражданка от София разказа, че 25 години е била в чужбина и когато се върнала тук, получила писмо от кандидат-купувачи, научили отнякъде имената, адреса и телефонния й номер, с предложение да закупят нивите й. Същото става и с декари гора, за които не може да влезе във владение. „Казват – елате, ще ви дам 1000 лева, не е нужно да ходите при нотариус…“, оплака се тя и изрази недоумение как се прехвърля земя по този начин.

Експертите на института посочват и други механизми за измами и злоупотреби със земеделска земя. За да извадят определени парцели от статута им на „бели петна“, някои арендатори изготвят фалшиви договори за наем и ги регистрират в общинските служби „Земеделие“. Към днешна дата, по неофициални данни се счита, че между 10 и 15 млн. декара българска земеделска земя се обработват по силата на фалшиви договори за наем или аренда. Това представлява 10% от територията на България и 20% от българската земя със селскостопанско предназначение.

Уедряването на земеделските земи също ще се превърне в проблем за малките собственици, прогнозира по време на срещата председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова. Според нея, проектът на Закона за земеделските земи, който в момента е на обществено обсъждане, не урежда справедливо въпросите за „белите петна“, арендата, реституцията, продаването на земя на чужденци, стойността на рентата и не защитава малките собственици.  

Вече има и място, където всеки, който не е сигурен дали земята му е бяло петно, може да провери това, като зададе въпрос на: www.belipetna.com.