Конференция представи успешни модели за прилагане на Европейските стандарти за добро управление.

На 14 октомври 2016 г. в столицата се проведе конференция на тема: „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“. Тя представи работата на екип от научни работници,...