Институтът за политики и развитие консултира безплатно собствениците на земи

фев. 20, 2020 | в новини, новини, първа страница

На 22 февруари, от 9 часа, в сградата на НСТС на Раковска 108 в София, всеки може да получи съвет как да предпази нивите си от проблема „Бели петна“
Институтът за политики и развитие (ИПР) ще дава безплатни консултации на собствениците на „бели петна“ в земеделските земи в събота, 22 февруари, в сградата на Научно-техническите съюзи в София (ул. Раковски 108), от 9:00 до 13:00 часа.  

По време на събитието всеки ще може да получи информация и съвет как да предпази нивите си от проблема „Бели петна“, какви са рисковете пред собствеността им, как може да печели от наследствената си земя, как да увеличи рентата и арендата си или да я продаде, ако поиска.

Вече има и място, където всеки, който не е сигурен дали земята му е бяло петно, можете да провери това, като зададе въпрос на: www.belipetna.com.

През миналата седмица Институтът за политики и развитие разпространи анализ, в който предупреди, че собственици на ниви, които не ги обработват, не ги отдават под рента и аренда и не се интересуват от тях, или стопаните на т.нар. „бели петна“, губят милиони левове от ниски ренти. Тези хора могат да бъдат излъгани и дори да загубят собствеността на земята си (пълният анализ вижте тук).

По официална информация на института средната сума, която получават собствениците на земи, е средно с 50% по-ниска от реалната пазарна рента.

Най-ощетени са тези, които притежават земя във Варна, Добрич, Монтана и Силистра – с близо 30 лв. на дка разлика в рентата, спрямо пазарните нива. Общата сума на загубите от неплатени ренти задминава 30 млн. лв. (загубите по райони вижте в пълния текст на доклада), посочват експертите на института.

Според техните данни, има риск да бъде загубена изобщо собствеността над земята – чрез измама или прост законов трик. Законът за собствеността дава право за собственост по давност на недвижим имот с добросъвестно владение в продължение на пет години.

Това означава че арендаторът има възможност да докаже, че е бил добър стопанин и без да ви уведоми, да стане собственик на земята ви.

На места има и други измами. За да извадят определени парцели от статута им на „бели петна“, някои арендатори изготвят фалшиви договори за наем и ги регистрират в общинските служби „Земеделие“. Подобни случаи станаха публично известни за обществеността през 2017 г., когато се установи, че в общинските служби „Земеделие“ са регистрирани множество фалшиви договори за наем.

Към днешна дата, по неофициални данни се счита, че между 10 и 15 млн. декара българска земеделска земя се обработват по силата на фалшиви договори за наем или аренда. Това представлява 10% от територията на България и 20% от българската земя със селскостопанско предназначение, констатира ИПР.

За повече информация посетете сайта ни: https://ipd-bg.org/