Научни работници и ръководители администрациите на Столичната община работят за подобряване на реалното управление в столицата

Екип от научни работници и изследователи работи по събирането и систематизирането на успешни модели за прилагане на Европейските стандарти за добро управление от общински администрации в България и в други европейски държави. Разбработката им е част от проект „Добри...

Проект: „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“

Екип от научни работници и изследователи ще събере и систематизира успешни модели за прилагане на Европейските стандарти за добро управление от общински администрации в България и в други европейски държави. Разработката им е част от проект „Добри практики за...