Конференция за добри практики и европейски стандарти за управление в публичния сектор

Институтът за политики и развитие ще организира конференция на тема „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“. Конференцията се реализира в рамките на проект, финансиран по...